Streikemarkering 31. august

Publisert: 31.08.2022

I dag, 31. august, tas nye 431 medlemmer ut i streik fra Utdanningsforbundet. Lokallaget i Elverum støtter alle våre kolleger som står foran i kampen og viser dette ved å ha streikemarkering foran Rådhuset i Elverum før dagens kommunestyremøte. Vi er å finne fra kl 17.00. Kom, ta en kopp kaffe og slå av en prat med oss!

Det har vært sagt mye om tall og tall grunnlaget for denne streiken. Lærerorganisasjonene bruk offisielle tall og statistikker når det legges til grunn at 1 av 5 timer i Norge undervisers av personer uten lærerutdanning. Dette kan ikke fortsette!

Den kompetansen som lærere tilegne seg ved sin utdanning kan ikke erstattes av hvem som helst. Denne streiken er en kamp for fremtidens skole. Hvordan ønsker vi at skolen i Norge skal være? Skal det virkelig være slik at du kan trenger fagbrev til den minste lille ekstrajobb, men hvem som helst kan få seg undervisningsstilling i skolen?


Det er ingen lærere som ønsker å streike. Det er ikke noe lærere heller vill enn å være i klasserommet sammen med elevene sine. Det er derfor vi har valgt verdens beste jobb, det er derfor vi er lærere! Lærere ønsker det beste for sine elever, og derfor må vi si fra, det er nok nå!