Resolusjon fra årsmøtet

Publisert: 18.03.2022

Torsdag 17. mars avholdt Utdanningsforbundet Elverum sitt årsmøtet og denne resolusjonen fikk full støtte fra årsmøtet.

Siden Berlin-murens og kommunismens fall på 90-tallet har det vært enighet om at i Europa hersket det fred, og at vi kunne legge bak oss en kald krig med trusler om væpnet konflikt. Dette måtte vi legge fra oss 24. februar 2022, da russiske styrker gikk inn i Ukraina, etter flere år med spenning mellom landene, en konflikt som dreide seg om områdene rundt ukrainske landområder med stor russisk minoritet.

Igjen fikk Europa en leder som føler behov for ekspansjon, og krigen om sannheten og informasjonen går hånd i hånd med de skarpe trefningene i Ukraina. For russiske lærere betyr dette at de blir fratatt muligheten til å formidle sannheten i det de blir kneblet, mens lærerne i Ukraina mister arenaene der kunnskap vanligvis deles. Dette kan ikke Utdanningsforbundet sitte stille og se på, og som lærere med mandat til å kommunisere sannhet og må vi stille opp med det vi kan og verne om sannheten og demokratiet som den ukrainske befolkningen er frastjålet, for ikke å snakke om tryggheten i eget hjem.

Derfor mener Utdanningsforbundet Elverum, i solidaritet med det ukrainske folk, at vi må fordømme Russlands brudd på folkeretten. Vi må stå opp for de svake gruppene som rammes hardest – barna som mister sine trygge tilholdssteder i barnehager og skoler. Vi må bruke de internasjonale kanalene vi har for å støtte befolkningen, både de som er på flukt og de som blir igjen i Ukraina, og vi må vise raushet og omtanke for de som kommer hit, og legge til rette for at skoler og barnehager kan gi et trygt midlertidig tilbud.

Utdanningsforbundet Elverum ønsker å bidra med 5 kroner per medlem, og beløpet gis til Flyktninghjelpen. Samtidig oppfordrer vi de andre arbeidstakerorganisasjonene til å gi tilsvarende beløp.