Streikemarkering foran rådhuset i Åsnes i forkant av kommunestyremøte mandag 26.09.2022

Publisert: 27.09.2022

Det var ca 30 stykker som deltok på Utdanningsforbundet Åsnes sin streikemarkering foran rådhuset i forkant av kommunestyremøte

Mandag 26.09.2022  Holdt utdanningsforbundet Åsnes en streikemarkering foran rådhuset i Åsnes, i forkant av kommunestyremøte. Det var ca 30 oppmøte fra skoler og barnehage.  God stemning blandt de som kom.  Ordfører Kari Heggelund kom og fikk høre appell fra Lokallagsleder Gunhild Haug.  Der fokuset var at nå er det opp til politikerene å ta ansvar for KS sin politikk.  Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal fremhever fire argumenter som gode grunner til å få oppgjøret i havn som hovedfokus.

1. Det er handlingsrom, hvis det er vilje. Vårt forslag om et skoletillegg binder opp 0.3% av ramma i 2023, det betyr det er fortsatt penger tilfordeling i 2023. Skoletillegget som vi har foreslått er for øvrig mindre enn de 0.4% som allerede er fordelt til ubekvemstillegg  og som lærerne ikke vil få en del av.

2. Nasjonale myndigheter har store ambisjoner for norsk skole. For å nå disse ambisjonene er regjeringen avhengig av kvalifiserte og motiverte lærere, De må forstå at de må bidra for å få løst denne streiken. 

3. Lokale politikere kan fortsatt legge press på KS for et nytt /endret mandat. 

4. LO og de andre partene i kommuneoppgjøret har også mulighet til å benytte seg av klausulen i hovedtraiffavtalen på en slik måte at de ikke står i veien for en løsning for lærerne.