FYK 0322 TV3 KS-DIGITALT!

På grunn av smittesituasjonen blir TV3 kurset holdt digitalt

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
onsdag 26. jan. kl. 10:00 - torsdag 27. jan. kl. 15:00

Digitalt

Påmeldingsfrist

12.01.2022

På grunn av smittesituasjonen blir TV3 kurset holdt digitalt

På grunn av smittesituasjon og usikkerhet om retningslinjer etter 14. januar har Utdanningsforbundet Innlandet besluttet at alle kurs i januar holdes digitalt.

Deltakerne vil bli delt i barnehage- og skolegrupper begge dagene. Varigheten på kurset blir noe kortere, da det blir for lenge å sitte til klokka 18.00 digitalt, men deltakerne vil fortsatt få fullt utbytte av kurset.

Målene for kurset er de samme fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen:

  • Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet
  • Hovedavtalen, medbestemmelse
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Profesjonsbevissthet
  • Kommunikasjonsferdigheter

I tillegg ble det gitt en oppgave på TV2-kurset som skal jobbes videre med på TV3. 

Kursdeltakerne får dekket inntil 240 kr til lunsj for disse dagene. Dette føres på eget skjema for kontantutlegg, sendes til fylkeslaget og refunderes i etterkant. Kvitteringer må legges ved. 

Dersom smittesituasjonen lokalt åpner for det, vil lokallagene kunne legge til rette for at deltakere fra samme kommune kan sitte sammen i barnehage og skolegrupper på kurset.