Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringsaker: Medlemsmøte om offentlig tjenestepensjon

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
mandag 05. des. kl. 17:00 - 21:30

Scandic Hamar

Vangsvegen 121, 2318 HAMAR

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

25.11.2022

Kurset er for medlemmer i lokallagene i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker

Representanter fra Statens pensjonskasse kommer for å informere om de ulike ordningene, både gammel og ny ordning, i tillegg til folketrygden.

Program:

16.30 - 17.00 Ankomst med bagett og kaffe/te
17.00 - 19.00 Pensjonsordning for medlemmer født til og med 1962
- Alderspensjon fra Folketrygden
- Alderspensjon fra Statens pensjonskasse
- AFP
19.00 - 19.30 Ankomst med bagett og kaffe/te for neste gruppe
19.30 - 21.30 Pensjonsordning for medlemmer født fra og med 1963
- Alderspensjon fra Folketrygden
- Alderspensjon fra Statens pensjonskasse