FYK 0222 ATV-VGO-DIGITALT!

Digitalt kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring og fagskole

Påmeldingsfristen til dette kurset har utløpt

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 20. jan. kl. 10:00 - fredag 21. jan. kl. 15:30

Digitalt via Teams

Påmeldingsfrist

05.01.2022

Digitalt kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i videregående opplæring og fagskole

På grunn av smittesituasjonen holdes kurset digitalt.

Første del av kurset holdes sammen med lokallagskurset på zoom. Etter lunsj fortsetter kurset i eget teamsrom.

Lenker sendes ut i forkant av kurset.

Foreløpige tema er:

  • Vold og trusler
  • Seksuell trakassering
  • Reforhandling av SFS 2213
  • Reforhandling av hovedavtalen
  • Aktuelt fra fylkeskommunen
  • Koronasituasjonen
  • Saker meldt inn fra skolene