IK 0720 Innlandsforum

Faglig og politisk forum.

Innlandet
Velkommen til Innlandsforum!                                                         Foto: Illustrasjonsfoto, Kartverket.no

mar

09

10

2020

1015

Hamar, Innlandet

Faglig og politisk forum for alle lokallagsledere, hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte/representanter fra alle medlemsgrupper i alle lokallag.

Frist: 05.02.2020

09.03.2020 10:15:00 10.03.2020 10:15:00 Europe/Oslo IK 0720 Innlandsforum Faglig og politisk forum for alle lokallagsledere, hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte/representanter fra alle medlemsgrupper i alle lokallag. 2318 HAMAR

Bakgrunn

Innlandsforum er en videreføring av Opplandsforum som Utdanningsforbundet Oppland hadde stor suksess med tidligere. Det er et faglig og politisk forum, der lokallagene avgjør innholdet. Dette gjør de ved å melde saker til kurset og ved å sitte i arbeidsgruppa som forbereder kurset.

I god tid før hvert Innlandsforum sendes det ut brev til lokallagene der de inviteres til å melde saker. Dette gjøres i god tid slik at lokallagene skal ha mulighet til å styrebehandle det, og også ta det opp på kurs for sine plasstillitsvalgte.

Arbeidsgruppa setter så sammen et program. I dette programmet er det også satt av tid til deling i medlemsgrupper og ei ren kursøkt.

Det endelige saksfremlegget sendes ut til lokallagene i god tid, slik at de også der har mulighet til å diskutere det på forhånd.

Frist for å melde saker er 10. februar. Arbeidsgruppa har sitt møte den 12. februar og sakene sendes ut rett etter dette.

Kart og adresse

Scandic Hamar
Vangsveien 121
2318 HAMAR

AVLYST! IK 0720 Innlandsforum

09. - 10. mars 2020
kl. 10:15 - 15:30
Scandic Hamar
Vangsveien 121
2318 HAMAR

Praktisk ansvarlig

Lise Beathe Hov
E-post: lishov@udf.no
Telefon: 90730723

Faglig ansvarlig

Bente Kampesveen
E-post: benkam@udf.no
Telefon: 98057084