IK 0620 Kurs for private barnehager

Tillitsvalgte og styrere i private barnehager inviteres til kurs.

Innlandet
Utdanningsforbundet ønsker velkommen til kurs!                                       Foto: Lise Beathe Hov

mar

03

2020

1000

Hamar, Innlandet

Utdanningsforbundet inviterer tillitsvalgte og styrere i private barnehager på kurs! Det er en forutsetning for deltakelse på kurset at begge parter møter

Frist: 05.02.2020

03.03.2020 10:00:00 03.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo IK 0620 Kurs for private barnehager Utdanningsforbundet inviterer tillitsvalgte og styrere i private barnehager på kurs! Det er en forutsetning for deltakelse på kurset at begge parter møter Brugata 50, 2321 HAMAR

Bakgrunn

Omlag halvparten av barnehagene i Innlandet er private. Noen er store og del av en kjede, mens andre er små og enkeltstående, og atter noen er uten tariffavtale. Alle har den samme loven å forholde seg til, og alle jobber etter det samme samfunnsmandatet.

Utdanningsforbundet er opptatt av å ha et godt samarbeid med de private barnehagene, på samme måte som de kommunale. For de kommunale barnehagene velges det en hovedtillitsvalgt som får skolering og oppdatering på aktuelle lover og avtaler. Dette skjer ikke på samme måte for de private barnehagene, derfor ønsker Utdannningsforbundet nå å invitere til kurs.

Partssamarbeid

Utdanningsforbundet er opptatt av barnehage, og ønsker et best mulig samarbeid med alle, private og kommunale. Bakgrunnen for at vi setter som forutsetning at både styrer og tillitsvalgt møter på kurset, er at vi ønsker et felles fokus på temaene som skal tas opp. Vi er alle opptatt av kvalitet i barnehagen og mener derfor så lenge partene skal jobbe sammen for dette, bør de også kurses sammen.

Temaer

Det skjer mye i barnehagen for tiden, dette blir også tema på kurset. Foreløpig program ligger på siden, men noen av temaene er:

  • Aktuelt fra Utdanningsforbundet
  • Profesjonsbevissthet
  • Medbestemmelse
  • Hovedavtale
  • Erfaringsutveksling

 

Kart og adresse

Utdanningsforbundet Innlandet
Brugata 50
2321 HAMAR

IK 0620 Kurs for private barnehager

03. mars 2020
kl. 10:00 - 15:30
Utdanningsforbundet Innlandet
Brugata 50
2321 HAMAR

Praktisk ansvarlig

Lise Beathe Hov
E-post: lishov@udf.no
Telefon: 90730723

Faglig ansvarlig

Bente Kampesveen
E-post: benkam@udf.no
Telefon: 98057084