IK 0520 Storkurs

Kurs for alle tillitsvalgte på alle tariffområder

Innlandet
Utdanningsforbundet ønsker velkommen til storkurs!                  Foto: Lise Beathe Hov

feb

13

14

2020

1000

Lillehammer, Innlandet

Kurs for tillitsvalgte i alle tariffområder i Innlandet. FULLTEGNET!

Frist: 17.01.2020

13.02.2020 10:00:00 14.02.2020 10:00:00 Europe/Oslo IK 0520 Storkurs Kurs for tillitsvalgte i alle tariffområder i Innlandet. FULLTEGNET! Turisthotellvegen 6 , 2609 LILLEHAMMER

Storkurs

Stokurset arrangeres for alle tillitsvalgte i Innlandet, fra alle tariffområder. Kurset arrangeres på Scandic Lillehammer 13.-14. februar.

Kurset ble fulltegnet før fristen og vi har nå ventelister.

Tema for kurset

Arbeidsmiljø er det overordnede temaet for kurset, og det er ulike innledere. Det er temaer som mobbing og trivsel i barnehage og skole, om vold og trusler ved arbeidsplassen og om trakassering ved arbeidsplassen.

I tillegg skal det være deling etter medlemsgrupper, der ulike temaer blir tatt opp: Arbeidstid, hovedavtalen og medbestemmelse, ulike høringer og forslag til lovendringer er noen av sakene.

Programmet er lagt ut, slik at det går an å se mer konkret hva som skjer.

Kart og adresse

Scandic Lillehammer Hotell
Pb 654
Turisthotellvegen 6
2609 LILLEHAMMER

FULLTEGNET IK 0520 Storkurs

13. - 14. februar 2020
kl. 10:00 - 15:30
Scandic Lillehammer Hotell
Pb 654
Turisthotellvegen 6
2609 LILLEHAMMER

Praktisk ansvarlig

Lise Beathe Hov
E-post: lishov@udf.no
Telefon: 90730723

Faglig ansvarlig

Bente Kampesveen
E-post: benkam@udf.no
Telefon: 98057084