Fagdag

Relasjonskompetanse i barnehagen

Hedmark
Bilde av tre barn i hver sin balje. Voksen som leker med de
God relasjonskompetanse er viktig for å skape gode barnehager. FOTO: Tom Egil Jensen

mai

08

2018

1000

Ringsaker, Innlandet

Målgruppe er styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere

Frist: 03.04.2018

08.05.2018 10:00:00 08.05.2018 10:00:00 Europe/Oslo Fagdag Målgruppe er styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere 2320 FURNES

Fagdagen er gratis for våre medlemmer. Ikke-medlemmer kan også delta mot en konferanseavgift på kroner 750,-. Dette innbetales til konto: 18221077217 innen 3. april 2018 (merk innbetalingen med navn og arbeidsplass).

Medlemmer melder seg på via utdanningsforbundets nettsider (i linken overnfor). Ikke-medlemmer sender epost til Inger Marie Kleppan Georgstad: inggeo@udf.no

Tema for dagen:

  •  Relasjoners og emosjoners betydning
  •  24-timersmennesket
  •  Tillit
  •  Relasjonelt mot fremfor relasjonell feighet
  •  Dialog og tilbakemelding

«Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker» (Jan Spurkeland, 2012)

Kompetansen er en avgjørende faktor for å skape gode barnehager.  Ingenting er så viktig for kvaliteten som vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir sett og forstått.

Forelseser:

Marit Lysebo er en engasjert foreleser med en nær og inkluderende stil.  Hun har praktisk ledererfaring og en Master i ledelse med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi.
Se mer på: http://relasjonsledelse-norge.no/

Kart og adresse

Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1
2320 FURNES

Fagkurs for ped.personale i barnehagen

08. mai 2018
kl. 10.00 - 15.30
Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1
2320 FURNES

Praktisk ansvarlig

Grethe Lauritzen
E-post: grelau@udf.no
Telefon: 23138254

Faglig ansvarlig

Inger Marie Kleppan Georgstad
E-post: inggeo@udf.no
Telefon: 23138263 (kontor) 93419851 (mobil)