Praktisk informasjon om kurs i Innlandet

Fylkeslaget er hovedansvarlig for grunnopplæringen av nye tillitsvalgte, i tillegg til kurs for mange andre grupper.

Mange kurs

Utdanningsforbundet holder mange kurs for ulike målgrupper. Det arrangeres egne kurs for de nye tillitsvalgte, såkalte TV-kurs. Disse kursene er både for de enkelte tariffområdene, og for alle tariffområdene samlet.

Det arrangeres også kurs for hovedtillitsvalgte og lokallagsledere i kommunene. I tillegg arrangerer de hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen kurs for sine plasstillitsvalgte.

Vi holder en del av kursene i egne lokaler, samt at vi samarbeider med flere hoteller i Innlandet.

Påmelding til kurs

Når man skal melde seg på kurs, gjøres det gjennom kursadministrasjonsverktøyet KAV. Lokallagskurs og kurs for ATV-VGO lages som innkallingskurs, der man enten godtar eller avslår kursinnkallingen. 

Dersom lokallagsleder eller ATV-VGO ikke har mulighet til å møte på kurset selv, er det viktig at de avslår så fort som mulig, slik at vara kan få innkallingen.

Andre kurs ligger som påmeldingskurs på hjemmesiden, dette kan være kurs for private barnehager eller rådgivere.

Tillitsvalgtopplæringen har egne innkallingskurs.

For at fylkeslaget og hotellene skal få lagt best mulig til rette for de enkelte kursene, settes det påmeldingsfrister. Disse er det viktig å overholde. Utdanningsforbundet Innlandet har derfor utarbeidet et kursreglement som de tillitsvalgte må sette seg inn i.

Innkalling til kurs

Utdanningsforbundet Innlandet innkaller til kurs og møter, og forventer at tillitsvalgte møter. Dersom de er forhindret, oppfordrer vil til å sende vara. Sammen med innkallingen følger det en permisjonssøknad og disse leveres til arbeidsgiver. I innkallingen ligger det også henvisning til aktuelle paragrafer i hovedavtalene som hjemler rett til permisjon. Forfall skal meldes omgående til fylkeslaget. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden. Dersom deltagere ikke møter, og det ikke blir gitt beskjed, blir lokallaget belastet kostnaden (no show).

Reise til og fra kurs

Der det er mulig skal de tillitsvalgte benytte offentlig transport. Egen bil skal avtales med kursledelsen i forkant. Det oppfordres til samkjøring på kurs. Dersom tillitsvalgte velger å kjøre egen bil der det er offentlig kommuniksjon får de kun dekket reiseregning med summen av tog/bussbilett. Det er viktig at alle skriver ut kvittering på eventuell parkering, da dette må være med som vedlegg. 

Overnatting

Ved to dagers kurs blir alle innkvartert i enkeltrom. Vi har tillitsvalgte med lang reisevei til kurssted. Dersom det er vanskelig å få reist til kurset på kursdagen, er det mulighet for å få overnatte fra kvelden før, dette ligger som en avkrysningsmulighet i påmeldingsskjemaet.

Kursplan

Utdanningsforbundet Innlandet sin kursplan oppdateres jevnlig. Den siste, og gjeldende planen er å finne på denne siden. Spørsmål vedrørende kursplanen kan rettes til fylkeskontoret.

Kurssekretariatet

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Kontaktperson barnehage

Avbildet: Lise Beathe Hov
Lise Beathe Hov

Rådgiver