Verktøy for kasserere

* Hordaland
Lokallagene skal benytte midler til beste for medlemmene. FOTO: Illustrasjonsfoto

Alle lokallag skal ha en ansvarlig kasserer. Regnskap føres av ansatt på fylkeskontoret. Kasserer håndterer bilag lokalt.

På fylkeskontoret er det Venke Engelsen og Rita Evjenth  som håndterer alle lokallagenes regnskap. Budsjett og bilag skal sendes fylkeskontoret i henhold til et årshjul. Dette årshjulet kan lastes ned på denne siden. Det kan også lastes ned ulike verktøy for arbeid i lokallaget.

Kontingentoverføring

Lokallagene får kontingentoverføring fra Utdanningsforbundet sentralt etter antall medlemmer i tillegg til en grunnoverføring til alle lokallag. Kontingenten skal benyttes til medlemsaktivitet i form av politisk arbeid, medlemsmøter og annen aktivitet for medlemmene i lokallaget. Overføring av kontingent skjer 4 ganger i året, - februar 1/3 - april 1/3 - september 1/6 og november 1/6

Budsjett og regnskap

I henhold til vedtektene skal lokallagene legge fram regnskap og budsjett for årsmøtene hver år (annet hvert år ved to-årige årsmøteperioder). Regnskapet revideres av fylkeslagets revisor i forkant av årsmøtet. Lokallagene skal levere styreberetning etter at regnskapet er godkjent og før lokallaget får revisorberetningen. Det er derfor viktig at det er tid til å gjennomføre disse prosessene før årsmøtet.