Oppdatert informasjon om fylkessamanslåing

Hordaland

Fylkesårsmøte og stiftingsårsmøte Utdanningsforbundet Vestland vert først ein realitet 01. august 2020.

Publisert 11.04.2019

Fylkesårsmøte og stiftingsårsmøte Utdanningsforbundet Vestland vert først ein realitet 01. august 2020.

Det betyr at det i 2019 vil vere ordinære fylkesårsmøte.

I mai 2020 gjennomfører ein fyrst eit årsmøte i kvart av dei eksisterande fylkeslaga der Utdanningsforbundet Hordaland og Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane vert avvikla.

Deretter vert det arrangert eit fellesstiftingsårsmøte for Utdanningsforbundet Vestland. Stiftingsårsmøtet finn stad i Bergen 12.- 14. mai 2020.

Begge fylkeslaga deltek med 100 delegatar kvar, i tillegg til fylkesstyra frå dei tidlegare fylkeslaga. Utdanningsforbundet Vestland vert det nest største fylkeslaget i Utdanningsforbundet, med sine om lag 20 000 medlemmar, 44 lokallag og 8tilsette

Her finn du skriv kring samanslåingsprossessa:

Fylkessamanslåing info.pdf