Kunngjering om fylkesårsmøtet 2019

Hordaland
Kunngjering om fylkesårsmøtet 2019

Det vert med dette varsla om at årsmøtet i Utdanningsforbundet Hordaland vert halde på Brakanes Hotel, Ulvik, 8.- 10. mai 2019.

Publisert 14.02.2019

Det vert med dette varsla om at årsmøtet i Utdanningsforbundet Hordaland vert halde på Brakanes Hotel, Ulvik, 8.- 10. mai 2019.

Førebels sakliste:

Velkomen og kulturinnslag, konstituering, årsmelding, rekneskap.

Årsmøtesaker, med innsendte saker frå lokallaga.

Budsjett, val/nominasjonar, resolusjonar.

Frist for innsending av saker til fylkesårsmøtet frå lokallaga er 5. april.

Innan same frist ber vi om å få innsendt namn på delegatar og varadelegatar.

Med helsing

UTDANNINGSFORBUNDET HORDALAND

Anita Knapskog

leiar