Fagleg-administrativt støttesystem (FAS)

Hordaland

Medlemsråd for fagleg-administrativt støttesystem er oppnemnt av fylkesstyret og er rådgjevande til styret. Det er samansett av medlemmer frå ulike instansar, som Statped Vest, PPT, NAV, Fylkesmannen med fleire. Medlemsrådet har møte om lag to gongar i halvåret.

Samansetting FAS

Leiar:

Frank Hansen, Stadped Vest

Nestleiar:

Alice Toft, Syns- og audiopedagogisk senter, Bergen

Styremedlemmer:

Torill Sælen, Bufetat Vest

Lasse Salthella, byrådsavdelingen for barnehage og skole i Bergen kommune

Astrid Guddal, OT/PPT i Hordaland Fylkeskommune

Jon Fjeldstad, Fylkesmannen i Hordaland

Vigdis Berg, Senter for internasjonalisering av utdanning

Malene S. Skaale, PPT Kvinnherad

Varamedlemmer:

Tore Blokhus, PPT Stord

Bente K. Schouw-Hansen, Helse Bergen - BUP

Renid K. Breivik, NAV