Barnehage

Hordaland
FOTO: Utdanningsforbundet

I Hordaland har vi ca 2650 medlemmer i barnehagesektoren, fordelt på ca 510 barnehagar. Av desse er om lag 320 styrarar.

Litt over halvparten av desse jobbar i kommunale barnehagar, resten jobbar i private, fordelt på ei rekke avtaleområde.

Det er eit stort mangfald, frå små ein-avdelings til store barnehagar med over 200 barn. Det er også eit stort mangfald på eigarsiden, - kommunar, firma, privatpersonar og organisasjoner som eig og driv barnehagar.

Medlemsråd barnehage

Leiar:

Åse Opheim, Bergen

Nestleiar:

Kristin Aasheim, Osterøy

Styremedlemmer:

Odd Arild Viste, Bergen
Solfrid Furre, Stord
Anita Helland, Radøy
Aud Irene Lavik, Voss
Merete Molland, Askøy
Ann Irene Sæle, Kvinnherad


Varamedlemmer:

Elisabeth Hole, Bergen
Margit Johanne Trefjord, Fjell
Tone Digranes, Bergen
Bodil Fjellstad Stoknes, Kvinnerherad
Turid Bang, Kvam
Astrid A.V.F. Arenas, Austevoll
Randi Mikkelsen Miracco, Stord