Styre og hovedtillitsvalgte

Vaksdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Marianne Foss Borge

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Robert Flatås

Kontaktperson GSK
profileicon

Anne Lise Roe

Kontaktperson GSK