Styre og hovedtillitsvalgte

Ullensvang

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Silje Selvær

Leder
profileicon

Brita Karoline Børve Ringheim

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Lene Vie Nordeide

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Anette Lunde

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Evelyn Haustveit

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Silje Selvær

HTV-KS-K