Styre og hovedtillitsvalgte

Ullensvang

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Silje Selvær

Leder
profileicon

Anita Eide Aase

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Maren Kråkevik

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Ingebjørg Espeland

Medlem
profileicon

Lene Vie Nordeide

Medlem
profileicon

Brita Karoline Børve Ringheim

Medlem
profileicon

Lars Aga

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Lars Einar Torsnes

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kristine Legård

HTV-KS-K
profileicon

Terje Mikkelsen

HTV-KS-K