Styre og hovedtillitsvalgte

Tysnes

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Kristi Alfstad

Leder
profileicon

Åse Enes

1. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Ida Meland

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Anne Kristi Alfstad

HTV-KS-K