Styre og hovedtillitsvalgte

Sund

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Elisabeth Hummelsund

Leder
profileicon

Cathrine Olsen

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Britt-Lise Bjånes

Medlem
profileicon

Hallgeir Atle Dale

Medlem
profileicon

Trine-Lise Johannessen

Medlem
profileicon

Solveig Lerøy

Medlem
profileicon

Trine Lønøy Sangolt

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Elisabeth Hummelsund

HTV-KS-K
profileicon

Solveig Lerøy

HTV-KS-K
profileicon

Cathrine Olsen

HTV-KS-K