Styre og hovedtillitsvalgte

Radøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Elisabeth Inger Bygstad

Leder
profileicon

Siren Stang Pletten

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Torill Myrtveit Fjeld

Medlem
profileicon

Birte Andersen Fjellsende

Medlem
profileicon

Ida Marie Gullaksen

Medlem
profileicon

Anita L.r Helland

Medlem
profileicon

Sølvi Merete Mangerøy

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Elisabeth Inger Bygstad

HTV-KS-K