Styre og hovedtillitsvalgte

Odda

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Åshild Korssund

Leder
profileicon

Terje Mikkelsen

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Maren Kråkevik

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Dag Sverre Ekkje

Medlem
profileicon

Signe Kråkevik

Medlem
profileicon

Lars Aga

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Lars Einar Torsnes

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Nina Hildal

HTV-KS-K
profileicon

Terje Mikkelsen

HTV-KS-K