Styre og hovedtillitsvalgte

Modalen

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Kari Øvretveit

Leder
profileicon

Marit Kristin Nygard Nese

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Marita Farestveit

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Siren Bruvik

Medlem
profileicon

Signy Vikane

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Tom Kristian Imsland

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kari Øvretveit

HTV-KS-K