Styre og hovedtillitsvalgte

Kvinnherad

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingrid Grønstøl

Leder
profileicon

Trude Sundsteigen

1. Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Åsta Johnsen

Kontaktperson BHG
profileicon

Matthias W. Zimmermann

Kontaktperson GSK

Medlemmer

profileicon

Erlend Abelsen

Medlem
profileicon

Åshild Velken Røstbø

Medlem
profileicon

Bjørn Olav Tveit

Medlem
profileicon

Berit Dale

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bodil Fjeldstad Stoknes

HTV-KS-K
profileicon

Trude Sundsteigen

HTV-KS-K