Styre og hovedtillitsvalgte

Jondal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anita Eide Aase

Leder
profileicon

Oddrun Flatebø Mæland

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Ingebjørg Espeland

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Ann Karina Klopstad Espeland

Medlem
profileicon

Lajla-Margrethe Lindskog-Lund

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Oddrun Flatebø Mæland

HTV-KS-K