Styre og hovedtillitsvalgte

Bømlo

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Karine Nesse

Leder
profileicon

Tore Trøiel Hansen

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Ida Sjøvangen Steinsland

Kontaktperson BHG
profileicon

Ellen Marje Thorland

Kontaktperson GSK
profileicon

Tor Gunnar Halleraker

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Silje Slagstad Bjørkheim

Medlem
profileicon

Eline Lindøe Nitter

Medlem
profileicon

Hans-Gunnar Skreslett

Medlem
profileicon

Maryann Kristiansen Steinsbø

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Solbjørg Eide Vik

1. Varamedlem
profileicon

Linda Aga Legøy

2. Varamedlem
profileicon

Brynhild Stave Fylkesnes

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Tore Trøiel Hansen

HTV-KS-K