Styre og hovedtillitsvalgte

Austevoll

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ove Fagerbakke

Leder
profileicon

Ingrid Møgster

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Catherine Bjånesøy

Medlem
profileicon

Ingunn Engelsen Eide

Medlem
profileicon

Tone Hope Fagerbakke

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Vibecke Storebø

1. Varamedlem
profileicon

Ruth Hevrøy

2. Varamedlem
profileicon

Anne Helen Aase

3. Varamedlem
profileicon

Astrid Ana Vatle Felix Arenas

4. Varamedlem
profileicon

Siren Sevaldsen Fagerbakke

5. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ove Fagerbakke

HTV-KS-K