Kursreglement

* Hordaland
Utdanningsforbundet har eget kursopplegg for tillitsvalgte.

Fylkeslaget er ansvarlig for tillitsvalgtopplæringen av tillitsvalgte, og gjennomfører ulike moduler for alle våre tillitsvalgte.

Mange kurs

Utdanningsforbundet holder mange kurs for ulike målgrupper. Vi samarbeider med hoteller i Hordaland om fasiliteter og må derfor ha deltagerlister klare i god tid før kursstart. Utdanningsforbundet Hordaland har derfor et kursreglement som de tillitsvalgte må sette seg inn i. Påmeldingsfrister må overholdes. Kursreglementet kan lastes ned i sin helhet på siden her.

Ved forfall

Alle tillitsvalgte har som oppgave å stille på de kurs/møter Utdanningsforbundet Hordaland innkaller til, og som den tillitsvalgte har søkt om permisjon for å delta på. Dersom den tillitsvalgte er forhindret fra å delta, oppfordres det til å sende vara. Forfall skal meldes omgående til kurssekretariatet. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden. Dersom deltagere ikke møter, og det ikke blir gitt beskjed, blir lokallaget belastet kostnaden (no show).

Påmeldingsprosedyrer

Tillitsvalgte skal melde seg på selv via nettsiden. Det er viktig at den tillitsvalgte er logget inn når han/hun skal melde seg på. Påmeldingsfristen skal overholdes. Kurset stenges for påmelding når fristen har gått ut. 

Deltakerne må etter dette ta med kontakt med fylkeslaget for påmelding.

Reise til og fra kurs

Der det er mulig skal tillitsvalgte benytte offentlig transport. Egen bil skal avtales med kursledelsen i forkant. Det oppfordres til samkjøring på kurs. Dersom tillitsvalgte velger å kjøre egen bil der det er offentlig kommuniksjon får de kun dekket reiseregning med summen av tog/bussbilett. 

Kursplan

Utdanningsforbundet Hordaland sin møteplan blir jevnlig oppdatert og endret. Den siste, og gjeldende planen er å finne nedlastbar på siden her. Spørsmål vedrørende møteplanen kan rettes til fylkeskontoret.

Kursansvarlige

Turid Strømmen