Styre og hovedtillitsvalgte

Tynset

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Renate Rimkus Livden

Leder
profileicon

Dag Inge Bævre

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Karianne Holøyen

Kontaktperson BHG
profileicon

Mette Irene Lund

Kontaktperson BHG
profileicon

Grethe Nyrønning

Kontaktperson GSK
profileicon

Kari Vårhus

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Goro Westgård Risan

Medlem
profileicon

Vidar Søberg

Medlem
profileicon

Mette Irene Lund

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Linda Elisabeth Brennmoen

1. Varamedlem
profileicon

Anne Grethe Røsøyvåg

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Halvor Horten

HTV-KS-K
profileicon

Renate Rimkus Livden

HTV-KS-K