Styre og hovedtillitsvalgte

Tolga

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Bjørn Morten Galåen

Leder
profileicon

Ann Sæther

Nestleder
profileicon

Inge Erlimo

1. Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Hild Tove Tollan

Kontaktperson BHG
profileicon

Inge Erlimo

Kontaktperson GSK
profileicon

Ann Sæther

Kontaktperson GSK

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bjørn Morten Galåen

HTV-KS-K