Styre og hovedtillitsvalgte

Kongsvinger

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Brit Merete Lorgen

Leder
profileicon

Oddveig Aamodt

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Malin Linna Føien

Medlem
profileicon

Tom Haget

Medlem
profileicon

Kjersti Marie Halteigen

Medlem
profileicon

Bjørn Paulsrud

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Tina Marie Østgård

1. Varamedlem
Tlf: 92053065

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Olga K. Jacobsen

HTV-KS-K