Pensjon: Krever gjennomsnitt av lønns- og prisvekst

Finnmark

Publisert 21.05.2019

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa Unios sjeføkonom Erik Orskaug da han overleverte felles krav i trygdedrøftingene fra Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i dag.

I dag underreguleres alderspensjonen med 0,75 prosent mindre enn lønnsveksten. Dette har de siste seks årene vært en mye kraftigere underregulering enn gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, som var Stortingets intensjon da pensjonsreformen ble vedtatt.

– Tapet er ikke selve underreguleringen, men måten denne gjennomføres på, sier Orskaug.

Det vil si 8200 kroner mindre for en gjennomsnittlig alderspensjonist i folketrygden i perioden 2013-2019.

Les mer på Unio sine nettsider.