JA til kollektive lønnsavtaler!

* Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
Egil Mofoss proklamerte for uttalelsen på årsmøtet til Utdanningsforbundet Finnmark

Publisert 13.05.2019

Det var årsmøtet i Utdanningsforbundet Alta som hadde meldt inn uttalelsen til årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark. Uttalelsen skapte mye debatt, og etter flere endringsforslag, kunne redaksjonskomiteen legge fram et forslag som et tilnærmet enstemmig årsmøte kunne stille seg bak. Uttalelsen fikk 100 stemmer, 1 delegat stemte mot. 

Vedtaket er som følger:

JA til kollektive lønnsavtaler! 

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal tar til orde for at flere bør kreve høyere lønn ved tilsetting.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Finnmark mener det er nødvendig å slå tydelig fast at Utdanningsforbundet skal arbeide for at sentrale forhandlinger skal være den viktigste arena for lønnsdannelse. Sterke krefter på arbeidsgiversiden presser på for at lønnsdannelse skal skje lokalt.

Lokal lønnsdannelse truer den solidariske lønnspolitikken, og de siste rapporter viser at våre medlemsgrupper er taperne i lokale forhandlinger.

Utdanningsforbundet må arbeide målrettet for å sikre at sentrale forhandlinger skal være kjernen i lønnsdannelsen.

Vi erkjenner at tariffavtaler åpner for lokale forhandlinger. Vi skal selvsagt sikre våre medlemmers interesser, og vi vil vektlegge at lokale tillegg gis med basis i objektive kriterier gjennom kollektive lokale avtaler.

Uttalelsen sendes landsmøtet i Utdanningsforbundet