Fagfornyelsen - siste høringsrunde i gang

Finnmark

Publisert 20.03.2019

I drøyt to år er det nå blitt jobbet med fagfornyelsen, og prosessen har involvert mange. Drøyt 14.000 forslag og tilbakemeldinger har kommet i løpet av de fire innspillsrunder som så langt er avholdt i forbindelse med de nye læreplanene.

Bare denne siste høringsrunden, med frist frem til 18. juni, gjenstår før de nye læreplanene skal tas i bruk fra august 2020.

Les mer: https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/siste-sjanse--rydd-tid-til-fagfornyelsen/

Her kan du lese forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfristen er 18. juni 2019. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/horing-nye-lareplaner/