Bli kvitt studielånet - søk lærerjobb i Finnmark!

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
Som grunnskolelærer i Finnmark vil du ha gode muligheter for å kvitte deg med studielånet ditt raskt og effektivt.

Publisert 20.02.2019

Kjenn på været. Opplev fire årstider, utforsk svært vakker og variert natur fra vidde til fjell, fra hav, fjord, elv og til sjø. Opplev midnattssol og mørketid, varme og kulde og et utfordrende og givende yrke.......og bli kvitt studielånet ditt samtidig.

Alle arbeidstakere som arbeider og er bosatt i Finnmark, har en avskrivning av studielånet på kr. 25 000 årlig. Dette gjelder selvsagt lærere i vidergående skole og barnehagelærere. Men er du grunnskolelærer, har du betydelig bedre ordninger;

Det er innført strakstiltak i forhold til å rekruttere grunnskolelærere til Finnmark. Kvalifiserte grunnskolelærere i Nord-Troms og Finnmark får fra og med skoleåret 2017/18 avskrevet og slettet studielånet sitt med inntil 45 000 kroner årlig. Denne ordningen varer til år 2022. Deretter vil dette erstattes av en annen ordning, der du kan få slettet opptil 161 000 av studielånet.Hva betyr dette for en lærer i grunnskolen i Finnmark?

Hensikten med ordningen er å styrke rekrutteringen av kvalifiserte grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms. Sletting av gjeld kommer i tillegg til den gjeldsavskrivingen man vil ha rett til under den eksisterende ordningen for yrkesaktive i tiltakssonen, og gir dermed mulighet til å få slettet inntil 45 000 kroner per år i gjeld.

Ordningen som er vedtatt innebærer at kvalifiserte grunnskolelærere kan få slettet inntil 20 000 kroner av studielånet sitt årlig dersom de arbeider i grunnskolen i Finnmark eller utvalgte kommuner i Nord-Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Karlsøy).

Ordningen fungerer slik at du først må jobbe som grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms i ett år. Deretter kan du få slettet studielån dersom du søker om det. Opptjeningstiden begynner tidligst 1. august 2017. Det innebærer at kvalifiserte grunnskolelærere kan søke om sletting og ettergivelse av studielån fra og med 1. august 2018 på til sammen opptil kr. 45 000 pr år.

Ordningen avvikles i 2022 og erstattes av en ordning med sletting av opptil 161 000 av studielånet.

Fra og med 2022 vil følgende ordning gjelde:
Starter du på en grunnskolelærer- eller lektorutdanning høsten 2017 eller senere, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i en opptjeningsperiode etter studiene.

Den nye ordningen gjelder for studenter som starter utdanningen fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.

Slik blir ordningene fra og med 2022;
For deg som tar grunnskoleutdanning 1-7:
Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

For deg som tar grunnskoleutdanning 5-10:
Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som tar lektorutdanning for trinn 8-13
Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst de tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som er lærer i Nord-Norge
Hvis du fullfører grunnskole- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

Det betyr at;
De forskjellige ordningene kan kombineres. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet inntil 161 000 kroner av studielånet.

Eller hvis du fullfører grunnskolelærer trinn 5-10 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan dette utgjøre 106 000 kroner.

Eller hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-10 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan dette utgjøre 106 000 kroner.

Hvis du ikke fullfører utdanningen på normert tid (men bruker lengre tid), vil du etter 3 år som lærer i Nord-Norge få slettet 55 000 kroner av ditt studielån.

Hva betyr dette for en lærer i Finnmark?
Fra år 2017 – 2022: Årlig sletting og avskrivning av studielånet på kroner 45 000. Dette gjelder alle kvalifiserte grunnskolelærere som jobber som grunnskolelærer i Finnmark

Fra år 2022 – årlig avskrivning på kr. 25 000, men etter 3 år som lærer sletting av ytterligere opptil 161 000 kroner, se utredning over.

For lærere i videregående skole, barnehage og alle øvrige arbeidstakere bosatt og med arbeid i Finnmark, vil avskrivning på kroner 25 000 gjelde som vanlig.