Forslag til nye læreplaner - innspillsrunde med frist 14. november

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Publisert 30.10.2018

Utdanningsforbundet Finnmark ber lokallagene, klubbene og enkeltmedlemmer  til å engasjere seg i skissene til de nye læreplaner. Innspillsrunden er åpen frem til 14. november.

Dette er ikke ferdige utkast. Læreplangruppene deler underveis i arbeidet for å få tilbakemeldinger på om de er på rett vei. 

Innspillene skal sendes inn via den enkelte skisse til læreplan på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi ber lokallag og klubber i Finnmark ha spesielt fokus på det samiske innholdet i læreplanene, men også helheten i alle skissene.

Alle læreplanene skal ha samisk innhold, og det skal være et forsterket samisk innhold i de samiske parallelle likeverdige læreplanene. Dette jobber alle læreplangruppene med.

Innspillene legges direkte inn i den enkelte skisse til læreplan som ligger på Utdanningsdirektoratets nettside; https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/forste-skisse-til-nye-lareplaner/

Hva skjer videre etter 14. november?

År 2019-2020
Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig høring våren 2019.

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Dette året kan skoler og skoleeiere organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med å ta i bruk læreplanverket i sin egen praksis. I denne perioden vil skolene ha tid å jobbe med læreplanverket, og forberede seg på å ta det i bruk.

Utdanningsforbundet Finnmark vil i løpet av februar 2019 holde en åpen høringskonferanse der fokus vil ligge på de samiske læreplanene. Invitasjon til dette vil sendes ut på nyåret.

År 2020 - 2021
De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21
Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 1.-9. trinn
  • Vg1

Skoleåret 2021-22
Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 10. trinn
  • Vg2

Skoleåret 2022-23
Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • Vg3