Er læreren part i §9A-saker?

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu
29. juni kom Sivilombudsmannen med en uttalelse om partsinnsyn for lærer i sak om en elevs psykososiale læringsmiljø

Publisert 17.08.2018

I sommer kom Sivilombudsmannen med en uttalelse om partsinnsyn i en §9A-sak. Sivilombudsmannen anbefaler at læreren gis partsrettigheter i den konkrete saken, men at dette ikke gjelder generelt.

I uttalelsen skriver Sivilombudsmannen: «En klage som går på at foreldre og elever opplever at samarbeidet med en lærer er vanskelig, vil ikke uten videre utløse partsrettigheter for læreren. Det må imidlertid foretas en konkret vurdering av i hvilken grad kritikken som rettes mot læreren, er noe som denne bør gis anledning til å imøtegå og hvilke virkninger et vedtak har for læreren.»

...............

Og konkluderte med; "Ombudsmannen har etter dette kommet til at læreren er så berørt av saken at vedkommende må ha rett til innsyn i saksdokumentene og rett til å bli hørt av Fylkesmannen. Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen bes derfor om å se på saken på nytt i lys av merknadene som er gitt".

Les Sivilombudsmannens uttalelse