Tiltak for økt rekruttering

Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Regjeringen styrker den årlige nedskrivingen av studielånet for lærere i Finnmark og Nord-Troms til 45.000 kroner per år. Dette er et tiltak som vil treffe godt i forhold til å rekruttere nye lærere til Finnmark.

I revidert nasjonalbudsjett som legges fram torsdag ligger det inne 20.000 kroner ekstra til nedskriving av studielån for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms.