Gievra – berošteaddji – solidáralaš – ámmátláš

Finnmark

Publisert 11.08.2017

Oahppolihttu bargá dan ovdii ahte buot sámi mánát ja oahppit Norggas ožžot oahpahusa mas sámegiella, kultuvra, historjá ja servodateallin leat vuo un. Dát lea vuo uduvvon Vuo oláhkii ja riikkaidgaskasaš šiehtadusaide.

Sámi álbmogis galgá leat seamma buorre vejolašvuohta go mu ui álbmogis, oažžut oahpahusa buot dásiin. Sámi ohppiid oahpahusa ulbmil lea joksat guovttegielalašvuo a nu ahte sii leat oadjebasat guovtti kultuvrras ja ahte sis lea gelbbolašvuohta doaibmat sihke sámi, norgga ja internášuvnnalaš servodagas.

Sámi mánát ja oahppit geat ásset sámi hálddašanguovllu olggobealde, dárbbašit erenoamáš beroštumi vai nákcejit doalahit gielaset ja identitehtaset. Dát ulbmilat ollašuvvet dušše jos sámit ieža besset váikkuhit oahpahusa sisdollui ja organiseremii. Sámedikkis berre leat bajimus ovddasvástádus sámi oahpahussii.

Oahppolihttu galgá sámi oahpaheddjiid dárbbuid gok at nugo buot eará miellahtuid dárbbuidge, muhto ferte erenoamážit deattuhit oahpuid ja lassioahpuid vai sámi kultuvra áimmahuššojuvvo, ja vai servodat ain o ošii o a oahpaheddjiid.

Oahppolihttu lea stuorámus fágasearvi pedagogalaš bargiid ja jo iheddjiid váste obba Norgga oahpahusvuogádagas. Oahppolihtus lea sierra lávdegoddi man áirasat bohtet buot golmma sámi giellaguovllus. Lávdegoddi neavvu guovddášstivrra sámi oahpahusgažaldagain. Lávdegottinamma lea Sámi ossodat / Samisk utvalg.

Oahppolihttu - Utdanningsforbundet på samisk - brosjyre