Styre og hovedtillitsvalgte

Tana

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Lise Marianne Johansen

Leder
profileicon

Bente Elise Saua

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Tonje Kristine Halvari

Medlem
profileicon

Kjetil Johansen

Medlem
profileicon

Vigdis Johnsen

Medlem
profileicon

Hilde Sabbasen

Medlem
profileicon

Aud Karin Vorren

Medlem
profileicon

Heidi Merete Wilsgård

Medlem