Sak til fylkesårsmøtet 7.-9. mai 2019

Nordkapp

 

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp ønsker å melde inn en sak til fylkesårsmøtet.

 

Utdanningsforbundet Nordkapp opplever utfordringer når man ikke får kvalifiserte barnehagelærere til å fylle den nye Pedagognormen i barnehagen, og må søke dispensasjon fra normen eller utdanningskravet.

 

Intensjonen med den nye pedagognormen i barnehagen er å få flere pedagoger i barnehagene. Å få fritak fra utdanningskravet vil si at en ufaglært blir satt inn som pedagog, får pedagog lønn og oppgaver som pedagog, dette uten å ha utdanningen som kreves for dette.

Av 100 barnehager i Finnmark driver 46 med dispensasjon fra utdanningskravet.

Dette er en ordning som ikke gir større pedagogtetthet i barnehagen, men heller undergraver avtaleverket, vår profesjonen, sender signaler om at denne jobben kan hvem som helst gjøre, og man trenger ikke bruke tre år på utdanning som barnehagelærer.

 

Utdanningsforbundet Nordkapp ønsker at dispensasjons fra utdanningskravet skal fjernes og at det iverksettes tiltak fra myndighetene som gjør at vi kan rekruttere kvalifiserte lærere til Nord Troms og Finnmark. For eksempel at barnehagelærere får nedskrevet/slette studielånet på lik linje med de som tar grunnskolelærer utdanning 1.-7. trinn. etter 2022.

 

På vegne av

Årsmøtet 2019 i Nordkapp lokallag