Uttalelse fra Årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp 18.03.19

Nordkapp

Uttalelse fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp

«Utdanningsforbundet Nordkapp ser at barn fra Finnmark ikke får de samme mulighetene som barn fra mer sentrale deler av landet, fordi lærermangelen i skoler og barnehager i Finnmark er urovekkende høy.

Det er gjennomsnittlig 13% ufaglærte som jobber som lærere i skoleverket og de små kystkommunene sliter mest – der er det opp mot 36% ufaglærte. Ett av 10 årsverk i skolene i Finnmark fylles opp av ufaglærte.

Så mange som 46 av 100 barnehager i Finnmark oppfyller pedagognormen med dispensasjon fra utdanningskravet, noe som betyr at de har ufaglærte som jobber som pedagoger.

Dette kan vi i Utdanningsforbundet ikke godta.

Først når vi har faglærte lærere gir vi våre barn og elever et fullverdig barnehage- og skoletilbud. Nå er tiden inne for å begynne å tenke nytt når det gjelder å bruke virkemidler for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i Finnmark.»

 

Fra

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordkapp

Honningsvåg   18.03.2019