Referat fra Styremøte 28.08.2019

Nordkapp

Hei

Her er referatet fra det første styremøtet dette skoleåret.

Her ligger også møteplan for høsten 2019 og retningslinjene for styrets arbeid dette året.

Hilsen Hege