Referat fra Styremøte 06.03.19

Nordkapp

Her kan du lese hva styret i lokallaget jobber med og hvilke saker vi hadde oppe på styremøtet 06.03.19