Referat fra styremøte 08.01.2019

Nordkapp

Referatene fra styremøtene vil legges ut på siden til lokallaget slik at alle våre medlemmer kan lese dem og se hva vi jobber med.