Styre og hovedtillitsvalgte

Røyken

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Gro Østvik

Leder
profileicon

Inger Oppedal

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Kent Roger Myhre

Kontaktperson BHG

Medlemmer

profileicon

Eileen Berge

Medlem
profileicon

Joreid Gangås Halvorsen

Medlem
profileicon

Kenneth Ruud

Medlem
profileicon

Elin Zahl Winnem

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Berit Moe Dagslet

1. Varamedlem
profileicon

Irene Aandal

2. Varamedlem
profileicon

Geir Nybøen Tidemann

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Inger Oppedal

HTV-KS-K