Styre og hovedtillitsvalgte

Øvre Eiker

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Inger-Tone Nikkerud

Leder
profileicon

Silke Schroeder

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Anne-Lise Bollerud

Medlem
profileicon

Live Braathen Ellingsen

Medlem
profileicon

Tone Helgesen

Medlem
profileicon

May Liss Henriksen

Medlem
profileicon

Inger Isnes Tyse

Medlem
profileicon

Jane Wernersen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Jane Wernersen

1. Varamedlem
profileicon

Line Jacobsen

2. Varamedlem
profileicon

Nina Langtvedt

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Inger-Tone Nikkerud

HTV-KS-K