Høring Tariff 2018

Hemsedal

Vi i lokallagstyret vil takke alle som deltok på høring Tariff 2018. Vi opplevde engasjerte medlemmer, og det er det vi ønsker. Jo mer kunnskap jo sterkere er vi!

 

Mvh

Line Larsen

LLL