Styre og hovedtillitsvalgte

Flå

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Mariann Haugen Evenstuen

Leder
profileicon

Guro Bottolfs Thalerud

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Cecilie Ekeren

Medlem
profileicon

Stina Endrerud Varild

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Heidi Hovind Sezer

1. Varamedlem
profileicon

Anne Lene Gustavsen

2. Varamedlem
profileicon

Live Kolsrud Engene

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Mariann Haugen Evenstuen

HTV-KS-K