Styre og hovedtillitsvalgte

Aust-Agder

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Her kan du lese mer fylkesstyrets arbeid

Her finner du protokoller for fylkesstyremøtene 

Ledelse

profileicon

Ottar Stordal

Leder
profileicon

Hanne Hansson

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Renee Christin Røyneland

Kontaktperson BHG
profileicon

Kåre Mortveit

Kontaktperson GSK
profileicon

Anne Cathrine Fodstad

Kontaktperson VGO
profileicon

Hanne Hansson

Kontaktperson UH
profileicon

Siri Linn Hommefoss

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Tone Landro Fauglied

Medlem
profileicon

Anne Cathrine Fodstad

Medlem
profileicon

Anne Kirsten Lindgren Galteland

Medlem
profileicon

Siri Linn Hommefoss

Medlem
profileicon

Vemund Jensen

Medlem
profileicon

Jan Erik Johannessen

Medlem
profileicon

Kåre Mortveit

Medlem
profileicon

Mette Berg Nielsen

Medlem
profileicon

Renee Christin Røyneland

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Trude Jacobsen

1. Varamedlem
profileicon

Odd-Helge Widding

2. Varamedlem
profileicon

Ingveig Kristine Urfjell

4. Varamedlem
profileicon

Ylva Blomberg

5. Varamedlem
profileicon

Solveig Byremo Sund

7. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Klaus-Allan Eide

HTV-KS-F
profileicon

Vemund Jensen

HTV-KS-F