Styre og hovedtillitsvalgte

* Aust-Agder

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Her kan du lese mer fylkesstyrets arbeid

Her finner du protokoller for fylkesstyremøtene